Alexander Vercamer

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Alexander Vercamer par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2018 :

Beheerscomité Pensioenen Provinciale en Plaatselijke Besturen Lid beheerscomite 1,00 – 5 000,00
CD&V Bestuurslid Niet bezoldigd
Cevi NV Bestuurder 1,00 – 5 000,00
Cevi vzw Voorzitter 1,00 – 5 000,00
EthiasCo Bestuurder 10 001,00 – 50 000,00
Hogeschool Gent Lid van de raad van bestuur 1,00 – 5 000,00
Interprovinciaal Proefcentrum Aardappelteelt PCA vzw Voorzitter Niet bezoldigd
Kleine Landeigendom Het Volk Bestuurder 1,00 – 5 000,00
KMLP-De Floraliën vzw Bestuurder Niet bezoldigd
Logins nv Bestuurder 1,00 – 5 000,00
Pensioenfonds Provincie Oost-Vlaanderen OFP Bestuurder Niet bezoldigd
Pensioenfonds UZGent OFP Bestuurder Niet bezoldigd
Proefcentrum Groententeelt Oost-Vlaanderen PCG vzw Voorzitter Niet bezoldigd
Proefcentrum voor Sierteelt PCS vzw Voorzitter Niet bezoldigd
Provincie Oost-Vlaanderen Bestendig gedeputeerde 03/12/2018 50 001,00 – 100 000,00
Universiteit Gent Ondervoorzitter van de raad van bestuur 08/12/2018 1,00 – 5 000,00
UZ Gent Lid bestuurscomité Niet bezoldigd
Volkstuin-Tuinhier provinciaal verbond vzw Voorzitter Niet bezoldigd

Mandats 2017 :

Provincie Oost-Vlaanderen Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
UZ Gent Bestuurder Niet bezoldigd
CEVI VZW Voorzitter van de raad van bestuur Bezoldigd
Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Kleine Landeigendom Het Volk CVBA Bestuurder Bezoldigd
Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde VZW Bestuurder Niet bezoldigd 13/03/2017
Hogeschool Gent (HOGent) Lid van het bestuurscollege Niet bezoldigd
Universiteit Gent Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V Diverse bestuursfuncties Niet bezoldigd
Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen OFP Bestuurder Niet bezoldigd
Adinfo Belgium NV Bestuurder Bezoldigd
Artexis Belgium NV Bestuurder Niet bezoldigd 19/10/2017
CEVI NV Ondervoorzitter van de raad van bestuur Bezoldigd
Ethias Gemeen Recht OVV Bestuurder Bezoldigd 27/12/2017
EthiasCo CVBA Bestuurder Bezoldigd 27/12/2017
Logins NV Ondervoorzitter Bezoldigd
Proefcentrum voor Sierteelt VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost- Vlaanderen VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Pensioenfonds UZ Gent OFP Bestuurder Niet bezoldigd
Agro ABC VZW Bestuurder Niet bezoldigd 09/03/2017
Beheerscomité PPPB (Pensioenen Provinciale en Plaatselijke Besturen) Lid Niet bezoldigd 20/02/2017
Primoris Belgium CVBA Bestuurder Niet bezoldigd 09/03/2017
Volkstuin-Tuinhier VZW – Provinciaal Verbond Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie Oost-Vlaanderen Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
UZ Gent Bestuurder Niet bezoldigd
CEVI VZW Voorzitter van de raad van bestuur Bezoldigd
Kleine Landeigendom Het Volk Bestuurder Bezoldigd
Hogeschool Gent (HOGent) Bestuurder Niet bezoldigd
Universiteit Gent Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V Diverse bestuursfuncties Niet bezoldigd
Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen Bestuurder Bezoldigd
Adinfo Belgium NV Bestuurder Bezoldigd
Artexis Belgium NV Bestuurder Niet bezoldigd
CEVI NV Voorzitter van de raad van bestuur Bezoldigd
Ethias Gemeenschappelijke Kas Bestuurder Bezoldigd
Logins NV Bestuurder Bezoldigd
Proefcentrum voor de Sierteelt VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Pensioenfonds UZ Gent OFP Bestuurder Niet bezoldigd
Agro ABC VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Interprovinciaal Proefcentrum Aardappelteelt VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Primoris Belgium CVBA Bestuurder Niet bezoldigd
Proefcentrum groenteteelt Oost-Vlaanderen VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Volkstuin-Tuinhier VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd

Mandats 2015 :

Adinfo Belgium NV: Bestuurder (rémunéré)
Agro ABC VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Artexis Belgium NV: Bestuurder (non rémunéré)
Beweging.net: Bestuurslid (non rémunéré)
CD&V: Diverse bestuursfuncties (non rémunéré)
CEVI NV: Voorzitter van de raad van bestuur (rémunéré)
CEVI VZW: Voorzitter van de raad van bestuur (rémunéré)
Ethias Gemeenschappelijke Kas: Bestuurder (rémunéré)
Hogeschool Gent (HOGent): Bestuurder (non rémunéré)
Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt VZW: Voorzitter van de raad van bestuur (non rémunéré)
Kleine Landeigendom Het Volk: Bestuurder (rémunéré)
Logins NV: Bestuurder (rémunéré)
Pensioenfonds UZ Gent OFP: Bestuurder (non rémunéré)
Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen: Bestuurder (rémunéré)
Primoris Belgium CVBA: Bestuurder (non rémunéré)
Proefcentrum Groententeelt Oost-Vlaanderen VZW: Voorzitter van de raad van bestuur (non rémunéré)
Proefcentrum voor de Sierteelt VZW: Voorzitter van de raad van bestuur (non rémunéré)
Provincie Oost-Vlaanderen: Bestendig gedeputeerde (non rémunéré)
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen VZW: Bestuurder (rémunéré)
Universiteit Gent: Bestuurder (non rémunéré)
UZ Gent: Bestuurder (non rémunéré)
Volkstuin-Tuinhier VZW: Voorzitter van de raad van bestuur (non rémunéré)