Allessia Claes

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Allessia Claes par nos visiteurs

3/5 (2 votes)

Score par critère (du meilleur au pire) :

1 3/5
2 3/5
3 3/5
4 3/5
5 3/5
6 3/5

Mandats 2018 :

Afdeling N-VA Scherpenheuvel-Zichem Bestuurslid Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem Lid Raad van Bestuur 31/12/2018 Niet bezoldigd
Gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen Lid Raadscommissie 31/12/2018 Niet bezoldigd
Politiezone Demerdal-Scherpenheuvel-Zichem Politieraadslid 07/06/2018 31/12/2018 1,00 – 5 000,00
Scherpenheuvel-Zichem Gemeenteraadslid 31/12/2018 1,00 – 5 000,00
Vlaamse Regering. Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbrengen van adviezen inzake beleid, politieke strategie en communicatie) 50 001,00 – 100 000,00