Andries Gryffroy

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Andries Gryffroy par nos visiteurs

1/5 (1 votes)

Score par critĂšre (du meilleur au pire) :

1 1/5
2 1/5
3 1/5
4 1/5
5 1/5
6 1/5

Mandats publiés au moniteur belge ces derniÚres années

Mandats 2017 :

Senaat Deelstaatsenator Niet bezoldigd
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
TMVW Lid van het strategisch comité Bezoldigd
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Intermixt Bestuurder Bezoldigd
Nieuw-Vlaamse Alliantie VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA Lid partijbestuur Niet bezoldigd
N-VA Lid partijraad Niet bezoldigd
N-VA (Arrondissementele afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Ethias Lid raadgevend comité Bezoldigd
Fluxys Belgium NV Bestuurder Bezoldigd
Fluxys NV Bestuurder Niet bezoldigd
Infrax CVBA Bestuurder Bezoldigd
Infrax CVBA Lid strategisch comité Bezoldigd
Publigas CVBA Bestuurder Bezoldigd
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Belgian Vietnamese Alliance VZW Bestuurslid Niet bezoldigd 23/10/2017
Dretti BVBA Zaakvoerder Niet bezoldigd
FLUVIUS NV Bestuurder Bezoldigd
Warmte@vlaanderen Bestuurder Bezoldigd

Mandats 2016 :

Senaat Deelstaatsenator Niet bezoldigd
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
TMVW Lid van het strategisch comité Bezoldigd
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Intermixt Bestuurder Bezoldigd
Nieuw-Vlaamse Alliantie VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA Lid partijbestuur Niet bezoldigd
N-VA Lid partijraad Niet bezoldigd
N-VA (Arrondissementele afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Ethias Lid raadgevend comité Bezoldigd
Fluxys Belgium NV Bestuurder Bezoldigd
Fluxys NV Bestuurder Niet bezoldigd
Infrax CVBA Bestuurder Bezoldigd 07/01/2016
Infrax CVBA Lid strategisch comité Bezoldigd 07/01/2016
Publigas CVBA Bestuurder Bezoldigd
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Dretti BVBA Zaakvoerder Niet bezoldigd
FLUVIUS NV Bestuurder Bezoldigd 27/12/2016
Warmte@vlaanderen Bestuurder Bezoldigd 18/05/2016

Mandats 2015 :

Dretti BVBA: Zaakvoerder (non rémunéré)
Ethias Gemeen Recht OVV: Lid van het raadgevend comité (rémunéré)
Farys: Lid van het strategisch comité (rémunéré)
Fluxys Belgium NV: Bestuurder (rémunéré)
Fluxys NV: Bestuurder (non rémunéré)
Infrax CVBA: Bestuurder (rémunéré)
Intermixt: Bestuurder (rémunéré)
Nieuw-Vlaamse Alliantie VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Publigas CVBA: Bestuurder (rémunéré)
Senaat: Deelstaatsenator (non rémunéré)
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Vlaams EnergieBedrijf NV: Voorzitter van de raad van bestuur (rémunéré)
Vlaams Parlement: Parlementslid (rémunéré)
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW: Bestuurder (non rémunéré)