Claude Croes

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Claude Croes par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2018 :

Deerlijk (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) 50 001,00 – 100 000,00
Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (GASELWEST) Lid van de raad van bestuur 1 045,70

Mandats 2017 :

Provincie West-Vlaanderen Provincieraadslid Bezoldigd
Deerlijk (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Gaselwest CVBA Bestuurder Bezoldigd
Gaselwest CVBA Lid van een sectorcomité Bezoldigd
Autonoom Provinciebedrijf Westtoer Bestuurder Bezoldigd
Brandweerzone Fluvia Voorzitter Niet bezoldigd
Landelijke Gilden Afdeling Deerlijk Bestuurslid Niet bezoldigd
Landelijke Gilden Gewest Waregem Animator Bezoldigd
Politiezone GAVERS Lid van de politieraad Niet bezoldigd
Politiezone GAVERS Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
Toerisme Leiestreek VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk Lid van de participatieraad Bezoldigd
CD&V Afdeling Deerlijk Bestuurslid Niet bezoldigd
Inagro VZW Bestuurder Bezoldigd
Onderlinge Brandverzekering Bestuurslid Niet bezoldigd
Feestcomité Molenhoek Bestuurslid Niet bezoldigd
Zonale Veiligheidsraad Lid Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie West-Vlaanderen Provincieraadslid Bezoldigd
Deerlijk (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Gaselwest CVBA Bestuurder Bezoldigd
Gaselwest CVBA Lid van een sectorcomité Bezoldigd
Autonoom Provinciebedrijf Westtoer Bestuurder Bezoldigd
Brandweerzone Fluvia Voorzitter Niet bezoldigd
Landelijke Gilden Afdeling Deerlijk Bestuurslid Niet bezoldigd
Landelijke Gilden Gewest Waregem Animator Bezoldigd
Politiezone GAVERS Lid van de politieraad Niet bezoldigd
Politiezone GAVERS Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
Toerisme Leiestreek VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk Lid van de participatieraad Bezoldigd
CD&V Afdeling Deerlijk Bestuurslid Niet bezoldigd
Inagro VZW Bestuurder Bezoldigd
Onderlinge Brandverzekering Bestuurslid Niet bezoldigd
Feestcomité Molenhoek Bestuurslid Niet bezoldigd
Zonale Veiligheidsraad Lid Niet bezoldigd

Mandats 2015 :

Autonoom Provinciebedrijf Westtoer: Bestuurder (rémunéré)
Brandweerzone Fluvia: Voorzitter (non rémunéré)
CD&V Afdeling Deerlijk: Bestuurslid (non rémunéré)
Deerlijk (Gemeente): Burgemeester (titelvoerend of wnd.) (rémunéré)
Feestcomité Molenhoek: Bestuurslid (non rémunéré)
Gaselwest CVBA: Bestuurder (rémunéré)
Gaselwest CVBA: Lid van een sectorcomité (rémunéré)
Inagro VZW: Bestuurder (rémunéré)
Landelijke Gilden Afdeling Deerlijk: Bestuurslid (non rémunéré)
Landelijke Gilden Gewest Waregem: Animator (rémunéré)
Onderlinge Brandverzekering: Bestuurslid (non rémunéré)
Politiezone GAVERS: Lid van de zonale veiligheidsraad (non rémunéré)
Politiezone GAVERS: Lid van het politiecollege (non rémunéré)
Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk: Lid van de participatieraad (rémunéré)
Provincie West-Vlaanderen: Provincieraadslid (rémunéré)
Toerisme Leiestreek VZW: Bestuurder (non rémunéré)