Eddy Verhaeven

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Eddy Verhaeven par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2018 :

Intergemeentelijke Vereniging voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving (IGEMO) Lid van de raad van bestuur 14/12/2018 2 112,30
Provincie Antwerpen provincieraadslid 10 001,00 – 50 000,00

Mandats 2017 :

Provincie Antwerpen Lid van diverse commissies Bezoldigd
Provincie Antwerpen Provincieraadslid Bezoldigd
IGEMO Bestuurder Bezoldigd
Eigen Woning CVBA Bestuurder Bezoldigd
Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom van Mechelen en Omstreken CVBA Bestuurder Bezoldigd
Kleine Landeigendom Klein-Brabant CVBA Bestuurder Bezoldigd
N-VA Lid partijraad Niet bezoldigd
N-VA – Plaatselijke afdeling Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA (Arrondissementele afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd
POA Bestuurder Bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie Antwerpen Lid van diverse commissies Bezoldigd
Provincie Antwerpen Provincieraadslid Bezoldigd
IGEMO Bestuurder Bezoldigd
RESOC Mechelen Bestuurder Niet bezoldigd 01/08/2016
Eigen Woning CVBA Bestuurder Bezoldigd
ERSV Antwerpen VZW Effectief lid Niet bezoldigd 01/08/2016
Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom van Mechelen en Omstreken CVBA Bestuurder Bezoldigd
Kleine Landeigendom Klein-Brabant CVBA Bestuurder Bezoldigd
POA provinciaal onderwijs adviesraad Bestuurder Bezoldigd