Elke Sleurs

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Elke Sleurs par nos visiteurs

1.2/5 (1 votes)

Score par critĂšre (du meilleur au pire) :

1 2/5
2 1/5
3 1/5
4 1/5
5 1/5
6 1/5

Mandats publiés au moniteur belge ces derniÚres années

Mandats 2017 :

Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd 24/02/2017
Gent (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Federale Regering, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking en Wetenschapsbeleid, Grote Steden Staatssecretaris Bezoldigd 24/02/2017
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Wijk-werken Gent VZW Bestuurder Niet bezoldigd 20/11/2017
Nieuw-Vlaamse Alliantie VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA Lid van de partijraad Niet bezoldigd
N-VA – Afdeling Gent Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA – Arrondissement Gent-Eeklo Bestuurslid Niet bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie VZW Lid van de wetenschappelijke raad Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Gent (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Federale Regering, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking en Wetenschapsbeleid, Grote Steden Staatssecretaris Bezoldigd
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA Lid van de partijraad Niet bezoldigd
N-VA Arrondissement Gent-Eeklo Bestuurslid Niet bezoldigd
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA Gent Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie Lid wetenschappelijke raad Niet bezoldigd
Vereniging Vlaamse Mandatarissen VVM Bestuurder Niet bezoldigd

Mandats 2015 :

Federale Regering, Armoedebestrijding, Gelijke Kan- sen, Personen met een beperking en Wetenschapsbe-: Staatssecretaris (rémunéré)
Federale Regering, Armoedebestrijding, Gelijke Kan- sen, Personen met een beperking, Bestrijding van de: Staatssecretaris (rémunéré)
Gent (Stad): Gemeenteraadslid (rémunéré)
N-VA: Lid van de partijraad (non rémunéré)
N-VA Arrondissement Gent-Eeklo: Bestuurslid (non rémunéré)
N-VA Gent: Bestuurslid (non rémunéré)
N-VA vzw: Bestuurder (non rémunéré)
Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie: Lid wetenschappelijke raad (non rémunéré)
Vereniging Vlaamse Mandatarissen VVM: Bestuurder (non rémunéré)
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW: Bestuurder (non rémunéré)
VUB: Gecoöpteerd bestuurder (non rémunéré)