Els Van Hoof

fonction : Echevin(e)

parti politique : CD&V

Liste politique : CD&V

Evaluation de Els Van Hoof par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2017 :

Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Leuven (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Hasselt en Leuven Intercommunale Samenwerking (HeLics) Bestuurder Bezoldigd 26/06/2017
Demer en Dijle NV Bestuurder Bezoldigd
CD&V – Afdeling Leuven Bureaulid Niet bezoldigd
Sportpromotie VZW Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V – Vrouw & Maatschappij Voorzitter Bezoldigd 24/10/2017
Centrummanagement VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Congodorpen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
SWAL Sociale Huisvesting Bestuurder Bezoldigd
Via Don Bosco VZW Bestuurder Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Leuven (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Hasselt en Leuven Intercommunale Samenwerking (HeLics) Bestuurder Bezoldigd
Demer en Dijle NV Bestuurder Bezoldigd 01/10/2016
Sportpromotie VZW Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V – Vrouw & Maatschappij Voorzitter Bezoldigd
Centrummanagement VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Congodorpen VZW Bestuurder Niet bezoldigd 01/12/2016
SWAL Sociale Huisvesting Bestuurder Bezoldigd 01/10/2016
Via Don Bosco VZW Bestuurder Niet bezoldigd

Mandats 2015 :

CD&V – Vrouw & Maatschappij: Voorzitter (rémunéré)
Centrummanagement VZW: Bestuurslid (non rémunéré)
Hasselt en Leuven Intercommunale Samenwerking (HeLics): Bestuurder (rémunéré)
Kamer van volksvertegenwoordigers: Volksvertegenwoordiger (rémunéré)
Leuven (Stad): Gemeenteraadslid (rémunéré)
Leuven (Stad): Schepen (rémunéré)
Sportpromotie VZW: Bestuurslid (non rémunéré)