Hilde Decleer

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Hilde Decleer par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2018 :

adinfo Belgium bestuurder 1,00 – 5 000,00
Bedrijvencentrum Brugge bestuurder Niet bezoldigd
Brugge (Stad) Schepen (titelvoerend of wnd.) 31/12/2018 50 001,00 – 100 000,00
BRUGGE PLUS VZW bestuurder Niet bezoldigd
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO) Lid van een adviesraad 21/03/2018 Niet bezoldigd
Intercommunale WVI lid adviescommissie 1,00 – 5 000,00
NV Centrum voor Informatica bestuurder 1,00 – 5 000,00
NV LOGINS bestuurder 1,00 – 5 000,00
Provincie West-Vlaanderen provincieraadslid 5 001,00 – 10 000,00
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) Lid van een adviesraad 995,75
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) Lid van een adviesraad Niet bezoldigd
vzw centrum voor informatica bestuurder 1,00 – 5 000,00
westtoer autonoom provinciaal bedrijf bestuurder 1,00 – 5 000,00

Mandats 2017 :

Provincie West-Vlaanderen Provincieraadslid Bezoldigd
Brugge (Stad) Schepen Bezoldigd
Farys (Intercommunale) Lid van een adviescomité Bezoldigd
Farys (Intercommunale) Lid van het directiecomité Bezoldigd 22/12/2017
Brugge Plus VZW Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
CEVI VZW Lid van het directiecomité Bezoldigd
Meeting in Brugge VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Westtoer (Autonoom provinciebedrijf) Bestuurder Bezoldigd
Adinfo Belgium NV Bestuurder Bezoldigd
CEVI NV Bestuurder Bezoldigd
Logins NV Bestuurder Bezoldigd
Advocaat Bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie West-Vlaanderen Provincieraadslid Bezoldigd
Brugge (Stad) Schepen Bezoldigd
Farys Lid van het directiecomité Bezoldigd
Brugge Plus VZW Ondervoorzitter Niet bezoldigd
CEVI VZW Lid van het directiecomité Bezoldigd
Adinfo Belgium NV Bestuurder Bezoldigd
CEVI NV Bestuurder Bezoldigd
Logins NV Bestuurder Bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
Meeting in Brugge VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Westtoer Bestuurder Bezoldigd

Mandats 2015 :

Adinfo Belgium NV: Bestuurder (rémunéré)
Brugge (Stad): Schepen (rémunéré)
Brugge Plus VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Brugge Plus VZW: Lid van het dagelijks bestuur (non rémunéré)
CEVI: Bestuurder (rémunéré)
CEVI NV: Bestuurder (rémunéré)
CEVI VZW: Lid van het directiecomité (rémunéré)
Farys: Lid van het directiecomité (rémunéré)
Het Entrepot: Bestuurder (non rémunéré)
Logins NV: Bestuurder (rémunéré)
Provincie West-Vlaanderen: Provincieraadslid (rémunéré)
Vivendo: Bestuurder (rémunéré)
Westtoer: Bestuurder (rémunéré)
Advocaat (rémunéré)