Igor Philtjens

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Igor Philtjens par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2018 :

Abdij, Stad en Regio Lid van de raad van bestuur 27/11/2018 Niet bezoldigd
Afzonderlijk Bijzonder Comité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs Lid Niet bezoldigd
Alken (Gemeente) Voorzitter van de gemeenteraad 1,00 – 5 000,00
be-MINE Stemgerechtigd vertegenwoordiger 20/06/2018 Niet bezoldigd
Ethias Bediende 31/12/2018 10 001,00 – 50 000,00
Het Domein Bokrijk Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Hoog Overlegcomité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs Lid Niet bezoldigd
Inter-Media Afgevaardigde van het college van beleidsdeskundigen 31/12/2018 Niet bezoldigd
Limburg Sterk Merk Lid van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Monumentenwacht Vlaanderen Lid van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Open Vld – Afdeling Alken Bestuurslid Niet bezoldigd
Open Vld – Regio Limburg Bestuurslid Niet bezoldigd
Plaatselijke Groep Leader Haspengouw Vertegenwoordiger van het Leadercomité en van de Plaatselijke Groep Niet bezoldigd
Plaatselijke Groep Leader Kempen-Maasland Vertegenwoordiger van het Leadercomité en van de Plaatselijke Groep Niet bezoldigd
Provinciaal Managementcomité PDPO 2014-2020 Stemgerechtigd lid van het beperkt provinciaal managementcomité Niet bezoldigd
Provinciaal Managementcomité PDPO 2014-2020 Stemgerechtigd lid van het provinciaal managementcomité Niet bezoldigd
Provinciale Bibliotheek Limburg Niet-stemgerechtigd lid en voorzitter van de bibliotheekraad 16/05/2018 Niet bezoldigd
Provincie Limburg Bestendig gedeputeerde 03/12/2018 Niet bezoldigd
Provincie Limburg Bestendig gedeputeerde 03/12/2018 Afgerond op 100 000,00
Stichting Euregio Maas-Rijn Lid van het bestuur en vertegenwoordiger van de Euregioraad Niet bezoldigd
Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 Vertegenwoordiger van de raad van toezicht 01/07/2018 Niet bezoldigd
Stroominvest Cultuur Investeringsfonds Limburg Voorzitter van het directiecomité Investeringscomité Niet bezoldigd
Toerisme Limburg VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Vlaamse Interprovinciale Commissie voor Letterkunde Ondervoorzitter van de commissie Niet bezoldigd

Mandats 2017 :

Provincie Limburg Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
Alken (Gemeente) Voorzitter van de gemeenteraad Bezoldigd
Inter-Media (Intercommunale) Afgevaardigde van het college van beleidsdeskundigen Niet bezoldigd
Vlaamse Interprovinciale Commissie voor Letterkunde Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Het Domein Bokrijk VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Limburg Sterk Merk Bestuurder Niet bezoldigd
Monumentenwacht Vlaanderen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Provinciale Bibliotheek Limburg Niet-stemgerechtigd lid – Voorzitter van de bibliotheekraad Niet bezoldigd
Stedelijke Bibliotheek Hasselt Niet-stemgerechtigd lid – Voorzitter van de bibliotheekraad Niet bezoldigd
Stichting Euregio Maas-Rijn Bestuurder Niet bezoldigd
Stichting Euregio Maas-Rijn Vertegenwoordiger van de Euregioraad Niet bezoldigd
Toerisme Limburg VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Open VLD – Afdeling Alken Bestuurslid Niet bezoldigd
Open VLD – Regio Limburg Bestuurslid Niet bezoldigd
PG Leader Haspengouw Vertegenwoordiger van de Plaatselijke Groep Niet bezoldigd
PG Leader Haspengouw Vertegenwoordiger van het Leadercomité Niet bezoldigd
PG Leader Kempen-Maasland Vertegenwoordiger van de Plaatselijke Groep Niet bezoldigd
PG Leader Kempen-Maasland Vertegenwoordiger van het Leadercomité Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Abdij, Stad en Regio VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Afzonderlijk bijzonder comité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs Lid Niet bezoldigd
Hoog Overlegcomité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs Lid Niet bezoldigd
Provinciaal Managementcomité PDPO 2014-2020 Stemgerechtigd lid van het Beperkt Provinciaal Managementcomité Niet bezoldigd
Provinciaal Managementcomité PDPO 2014-2020 Stemgerechtigd lid van het Provinciaal Managementcomité Niet bezoldigd
SPMT – ARISTA VZW Bestuurder Bezoldigd
Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (in vereffening) Vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht Niet bezoldigd
Stroominvest Voorzitter van het directiecomité Investeringscomité Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie Limburg Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
Alken (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Alken (Gemeente) Voorzitter van de gemeenteraad Bezoldigd
Vlaamse Interprovinciale Commissie voor Letterkunde Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Het Domein Bokrijk VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Monumentenwacht Vlaanderen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Provinciale Bibliotheek Limburg Voorzitter van de bibliotheekraad Niet bezoldigd
Toerisme Limburg VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Abdij, Stad en Regio VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Afzonderlijk bijzonder comité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs Lid Niet bezoldigd
Hoog Overlegcomité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs Lid Niet bezoldigd
Inter-media Lid college van beleidsdeskundigen Niet bezoldigd
Limburg Sterk Merk Bestuurder Niet bezoldigd
Open VLD regionaal Bestuurslid Niet bezoldigd
Plaatselijke Groep Haspengouw Vertegenwoordiger van de Plaatselijke Groep Niet bezoldigd
Plaatselijke Groep Haspengouw Vertegenwoordiger van het Leadercomité Niet bezoldigd
Plaatselijke Groep Kempen en Maasland Vertegenwoordiger van de Plaatselijke Groep Niet bezoldigd
Plaatselijke Groep Kempen en Maasland Vertegenwoordiger van het Leadercomité Niet bezoldigd
Provinciaal Managementcomité PDPO 2014-2020 Stemgerechtigd lid van het Provinciaal Managementcomité Niet bezoldigd
Provinciaal Managementcomité PDPO2014-2020 Stemgerechtigd lid van het Beperkt Provinciaal Managementcomité Niet bezoldigd
Spmt Arista Bestuurder Bezoldigd
Stedelijke Bibliotheek Hasselt Lid van de bibliotheekraad Niet bezoldigd
Stichting Euregio Maas-Rijn Bestuurder Niet bezoldigd
Stichting Euregio Maas-Rijn Lid van de Euregioraad Niet bezoldigd
Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (in vereffening) Vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht Niet bezoldigd
Stroominvest Voorzitter van het directiecomité Investeringscomité Niet bezoldigd

Mandats 2015 :

Abdij, Stad en Regio VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Alken (Gemeente): Voorzitter van de gemeenteraad (rémunéré)
Het Domein Bokrijk VZW: Voorzitter van de raad van bestuur (non rémunéré)
Hoog Overlegcomité en afzonderlijk bijzonder comité van het personeel van het provinciaal onderwijs: Lid (non rémunéré)
IGS CultuurNoord: Lid beheerscomité (non rémunéré)
Inter-media: Lid college van beleidsdeskundigen (non rémunéré)
Limburg Sterk Merk: Bestuurder (non rémunéré)
Monumentenwacht Vlaanderen VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Open VLD (Plaatselijke afdeling): Bestuurslid (non rémunéré)
Open VLD Limburg: Lid van het regiobestuur (non rémunéré)
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Plaatselijke Groep Haspengouw : Vertegenwoordiger van de Plaatse- lijke Groep (non rémunéré)
Plaatselijke Groep Haspengouw : Vertegenwoordiger van het Leaderco- mité (non rémunéré)
Plaatselijke Groep Kempen en Maasland : Vertegenwoordiger van de Plaatse- lijke Groep (non rémunéré)
Plaatselijke Groep Kempen en Maasland : Vertegenwoordiger van het Leaderco- mité (non rémunéré)
Plaatselijke Groep Leader Haspengouw : Vertegenwoordiger van eht Beheers- comité (non rémunéré)
Plaatselijke Groep Leader Haspengouw : Vertegenwoordiger van het Leaderco- mité (non rémunéré)
Provinciaal Managementcomité PDPO 2007-2013: Lid Management Comité (non rémunéré)
Provinciaal Managementcomité PDPO2014-2020 : Stemgerechtigd lid van het Beperkt Provinciaal Managementcomité (non rémunéré)
Provincie Limburg: Bestendig gedeputeerde (rémunéré)
Stedelijke Bibliotheek Hasselt: Lid van de bibliotheekraad (non rémunéré)
Stichting Euregio Maas-Rijn: Bestuurder (non rémunéré)
Stichting Euregio Maas-Rijn: Lid van de Euregioraad (non rémunéré)
Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (in vereffening): Vertegenwo