Jean-Paul Peuskens

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Jean-Paul Peuskens par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critĂšre (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces derniÚres années

Mandats 2017 :

Provincie Limburg Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
Bocholt (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA) Lid van de raad van advies Niet bezoldigd
Het Domein Bokrijk VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Limburg Sterk Merk (Stichting van openbaar nut) Bestuurder Niet bezoldigd
Politiezone Noordoost-Limburg Lid van de politieraad Bezoldigd
Afzonderlijk Bijzonder Comité van het Gesubsidieerd Personeel van het Provinciaal Onderwijs Lid Niet bezoldigd
CVO Limburgse Lerarenopleiding VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Hogeschool PXL Lid van de raad van toezicht Bezoldigd
Hoog Overlegcomité van het Gesubsidieerd Personeel van het Provinciaal Onderwijs Lid Niet bezoldigd
Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg Lid van de centrumraad Niet bezoldigd
Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Campus VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg Lid van het CAIM Niet bezoldigd
Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg Lid van het medezeggenschapscollege Niet bezoldigd
Scholengemeenschap Zuid-Oost-Limburg Lid van het beheerscomité Niet bezoldigd
Vrienden van de Sporthal PIBO VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Diverse Provinciale Scholen Lid van de interne beroepscommissie Niet bezoldigd
Provinciaal Managementcomité PDPO 2014-2020 Lid Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie Limburg Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
Bocholt (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA) Lid van de raad van advies Niet bezoldigd
Het Domein Bokrijk VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Limburg Sterk Merk Bestuurder Niet bezoldigd
Politiezone Noordoost-Limburg Lid van de politieraad Bezoldigd
Toerisme Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd 16/03/2016
CVO Limburgse Lerarenopleiding VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Hogeschool PXL Lid van de raad van toezicht Bezoldigd
Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg Lid van de centrumraad Niet bezoldigd
Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Campus VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg Lid van het CAIM Niet bezoldigd
Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg Lid van het medezeggenschapscollege Niet bezoldigd
Scholengemeenschap Zuid-Oost-Limburg Lid van het beheerscomité Niet bezoldigd
Vrienden van de Sporthal PIBO VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Afzonderlijk Bijzonder Comité van het Gesubsidieerd Personeel van het Provinciaal Onderwijs Lid Niet bezoldigd
Diverse Provinciale Scholen Lid van de interne beroepscommissie Niet bezoldigd
Hoog Overlegcomité van het Gesubsidieerd Personeel van het Provinciaal Onderwijs Lid Niet bezoldigd
Provinciaal Managementcomité PDPO 2014-2020 Lid Niet bezoldigd

Mandats 2015 :

Autonoom Provinciebedrijf Limgrond.be: Bestuurder (non rémunéré)
Bocholt (Gemeente): Gemeenteraadslid (rémunéré)
Het Domein Bokrijk VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Hogeschool PXL: Lid van de raad van toezicht (rémunéré)
Limburg Helpt: Bestuurder (non rémunéré)
Limburg Sterk Merk: Bestuurder (non rémunéré)
Politiezone Noordoost-Limburg: Lid van de politieraad (rémunéré)
Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Lim- burg: Lid van de centrumraad (non rémunéré)
Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Campus VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Provincie Limburg: Bestendig gedeputeerde (rémunéré)
Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg: Lid van het CAIM (non rémunéré)
Toerisme Limburg VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA): Lid van de raad van advies (non rémunéré)