Jozef De Borger

Evaluation de Jozef De Borger par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2017 :

Provincie Vlaams-Brabant Provincieraadslid Bezoldigd
Londerzeel (Gemeente) Schepen Bezoldigd
De Watergroep Bestuurder Bezoldigd 01/06/2017
Haviland Intercommunale IGSV Bestuurder Bezoldigd
3Wplus VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Regionaal Landschap Groene Corridor VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd 01/04/2017
Toerisme Vlaams-Brabant VZW Bestuurder Bezoldigd
Ethias Gemeen Recht OVV Lid van het raadgevend comité Bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie Vlaams-Brabant Provincieraadslid Bezoldigd
Londerzeel (Gemeente) Schepen Bezoldigd 01/01/2016
VMW Bestuurder Bezoldigd
Haviland Intercommunale IGSV Bestuurder Bezoldigd
3Wplus VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Regionaal Landschap Groene Corridor VZW Voorzitter raad van bestuur Niet bezoldigd
Toerisme Vlaams-Brabant VZW Bestuurder Bezoldigd
Ethias Lid raadgevend comité Bezoldigd

Mandats 2015 :

Haviland Intercommunale IGSV: Bestuurder (rémunéré)
Heidemolen VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Londerzeel (Stad): Burgemeester (titelvoerend of wnd.) (rémunéré)
Provincie Vlaams-Brabant: Provincieraadslid (rémunéré)
VMW: Bestuurder (rémunéré)