Koen Moeyersons

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Koen Moeyersons par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2018 :

Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en Economisch-Sociale Expansie van het Arrondissement Halle-Vilvoorde Lid van de raad van bestuur 840,64
Londerzeel (Gemeente) Gemeenteraadslid 1,00 – 5 000,00
N-VA Londerzeel Bestuurslid Niet bezoldigd
politiezone KLM Politieraadslid 1,00 – 5 000,00
Provincie Vlaams-Brabant Provincieraadslid 1,00 – 5 000,00

Mandats 2017 :

Provincie Vlaams-Brabant Provincieraadslid Bezoldigd
Londerzeel (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Haviland Intercommunale IGSV Bestuurder Bezoldigd
Politiezone K-L-M Lid van de politieraad Bezoldigd
N-VA – Afdeling Londerzeel Bestuurslid Niet bezoldigd
Parlementair medewerker Bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie Vlaams-Brabant Provincieraadslid Bezoldigd
Londerzeel (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Haviland Intercommunale IGSV Bestuurder Bezoldigd
Politiezone K-L-M Lid van de politieraad Bezoldigd
N-VA Afdeling Londerzeel Bestuurslid Niet bezoldigd
Parlementair medewerker Bezoldigd

Mandats 2015 :

Haviland Intercommunale IGSV: Bestuurder (rémunéré)
Londerzeel (Gemeente): Gemeenteraadslid (rémunéré)
Politiezone K-L-M: Lid van de politieraad (rémunéré)
Provincie Vlaams-Brabant: Provincieraadslid (rémunéré)