Linda Verlinden

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Linda Verlinden par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critĂšre (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces derniÚres années

Mandats 2017 :

Provincie Antwerpen Provincieraadslid Bezoldigd
Pontes (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
Districtscollege Wilrijk Districtsschepen Bezoldigd
Wilrijkse Adviesraad voor Senioren Lid Niet bezoldigd
Kring voor Heemkunde Wilrica Bestuurslid Niet bezoldigd
Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Bestuurder Bezoldigd
N-VA – Afdeling Wilrijk Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA – Arrondissement Antwerpen Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA – Stad Antwerpen Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
Arboretum Kalmthout EVAP VZW Bestuurder Niet bezoldigd
HR-assistent Bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie Antwerpen Provincieraadslid Bezoldigd
Pontes Bestuurder Bezoldigd
Districtscollege Wilrijk Districtsschepen Bezoldigd
Wilrijkse Adviesraad voor Senioren Lid Niet bezoldigd
Kring voor Heemkunde Wilrica Bestuurslid Niet bezoldigd
POM Antwerpen Bestuurder Bezoldigd
Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker VZW Bestuurder Niet bezoldigd
ACV-Openbare Diensten Lid Niet bezoldigd
N-VA Afdeling Wilrijk Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA Arrondissement Antwerpen Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA Stad Antwerpen Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
Arboretum Kalmthout EVAP VZW Bestuurder Niet bezoldigd
HR-assistent Bezoldigd

Mandats 2015 :

AG Kinderopvang Antwerpen: Bestuurder (non rémunéré)
Arboretum Kalmthout EVAP VZW: Bestuurder (non rémunéré)
District Wilrijk: Schepen (rémunéré)
Kring voor Heemkunde Wilrica: Bestuurslid (non rémunéré)
N-VA (Arrondissementele afdeling): Bestuurslid (non rémunéré)
N-VA (Plaatselijke afdeling): Bestuurslid (non rémunéré)
N-VA Afdeling Stad Antwerpen: Lid van het dagelijks bestuur (non rémunéré)
POM Antwerpen: Bestuurder (rémunéré)
Pontes: Bestuurder (rémunéré)
Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Provincie Antwerpen: Provincieraadslid (rémunéré)
Senioren Wilrijk: Lid Adviesraad (non rémunéré)
HR Assistant (rémunéré)