Lodewijk De Witte

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Lodewijk De Witte par nos visiteurs

4.2/5 (1 votes)

Score par critère (du meilleur au pire) :

1 5/5
2 5/5
3 5/5
4 4/5
5 3/5
6 3/5

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2018 :

Europese vereniging van territoriale vertegenwoordigers van de staat Voorzitter + penningmeester Niet bezoldigd
FOD Binnenlandse Zaken Lid college van gouverneurs Niet bezoldigd
FOD Binnenlandse Zaken Lid, vertegenwoordiger van de provinciegouverneurs Federale Politieraad Niet bezoldigd
FOD Binnenlandse Zaken Voorzitter conferentie van gouverneurs Niet bezoldigd
FOD Binnenlandse Zaken Voorzitter Nationaal Raadgevend Comité Brandweer Niet bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Covoorzitter, samen met de procureur-generaal Provinciaal veiligheidsoverleg Niet bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Gouverneur (titelvoerend of wnd.) Afgerond op 100 000,00
Provincie Vlaams-Brabant Van rechtswege voorzitter Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid – vervangen door Tom Dehaene Niet bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Van rechtswege voorzitter Provinciale Visserijcommissie – Vervangen door Yvan Ottenbourgh Niet bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Voorzitter CIC (Communicatie- en informatiecentrum)-overleg Vlaams- Brabant Niet bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Voorzitter deputatie Niet bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Voorzitter Provinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer Niet bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Voorzitter Provinciale commissie voor criminaliteitspreventie Niet bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Voorzitter Ronde Tafel Arbeidszorg Niet bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Voorzitter Stuurgroep Regionet Leuven Niet bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Waarnemer provincieraad Niet bezoldigd
Vlaamse overheid. Departement Kanselarij & Bestuur Voorzitter college van Vlaamse gouverneurs Niet bezoldigd
Vlaamse overheid. Departement Kanselarij & Bestuur Voorzitter Cöordinatieplatform Stand van de Rand Niet bezoldigd
Vlaamse overheid. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Voorzitter Dijle-Zennebekken en covoorzitter Demerbekken Niet bezoldigd
Vlaamse overheid. Departement Mobiliteit en Openbare Werken Voorzitter Vlaams Forum Verkeersveiligheid Niet bezoldigd
Vlaamse overheid. Departement Omgeving Voorzitter Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommissie (GSVC) Niet bezoldigd
Vlaamse overheid. Departement Omgeving Voorzitter Interbestuurlijk overleg strategisch project Demer- en Laakvallei Niet bezoldigd
Vlaamse overheid. Departement Omgeving Voorzitter Strategisch project groene corridor Niet bezoldigd
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA) Voorzitter Stuurgroep Vlaams- Brabant in Beweging (De Lijn) Niet bezoldigd
vzw Fiets & Werk Voorzitter Raad van Bestuur Niet bezoldigd

Mandats 2017 :

Provincie Vlaams-Brabant Gouverneur Bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Voorzitter van de deputatie Niet bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Waarnemer in de provincieraad Niet bezoldigd
Federale Politieraad Lid Niet bezoldigd
Overlegcomité Luchthaven Zaventem Lid Niet bezoldigd
Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie Voorzitter Niet bezoldigd
Provinciale Visserijcommissie Voorzitter (van rechtswege) Niet bezoldigd
Vlaams Forum Verkeersveiligheid Voorzitter Niet bezoldigd
Demerbekken Covoorzitter van het bekkenbestuur Niet bezoldigd
Dijle- en Zennebekken Voorzitter van het bekkenbestuur Niet bezoldigd
Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid Voorzitter (van rechtswege) Niet bezoldigd
Provinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer Voorzitter Niet bezoldigd
Provinciaal Veiligheidsoverleg Covoorzitter Niet bezoldigd
College van Vlaamse Gouverneurs Voorzitter Niet bezoldigd
Conferentie van Gouverneurs Voorzitter Niet bezoldigd
CIC-overleg Vlaams-Brabant Voorzitter Niet bezoldigd
College van Gouverneurs (federaal) Lid Niet bezoldigd
Coördinatieplatform Stand van de Rand Voorzitter Niet bezoldigd
FietsenWerk VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommissie Voorzitter Niet bezoldigd
Interbestuurlijk Overleg Strategisch Project Demer- en Laakvallei Voorzitter Niet bezoldigd
Nationaal Raadgevend Comité Brandweer Voorzitter Niet bezoldigd
Représentants Territoriaux de l’Etat Lid – Penningmeester Niet bezoldigd
Ronde Tafel Arbeidszorg Voorzitter Niet bezoldigd
Strategisch Project Groene Corridor Voorzitter Niet bezoldigd
Stuurgroep Regionet Leuven Voorzitter Niet bezoldigd
Stuurgroep Vlaams-Brabant in Beweging (De Lijn) Voorzitter Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie Vlaams-Brabant Gouverneur Bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Waarnemer in de provincieraad Niet bezoldigd
Federale Politieraad Lid Niet bezoldigd
Overlegcomité Luchthaven Zaventem Lid Niet bezoldigd
Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie Voorzitter Niet bezoldigd
Provinciale Visserijcommissie Voorzitter (van rechtswege) Niet bezoldigd
Vlaams Forum Verkeersveiligheid Voorzitter Niet bezoldigd
Demerbekken Covoorzitter van het bekkenbestuur Niet bezoldigd
Dijle- en Zennebekken Voorzitter van het bekkenbestuur Niet bezoldigd
Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid Voorzitter (van rechtswege) Niet bezoldigd
Provinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer Voorzitter Niet bezoldigd
Provinciaal Veiligheidsoverleg Covoorzitter Niet bezoldigd
College van Gouverneurs (federaal) Voorzitter Niet bezoldigd 31/08/2016
College van Vlaamse Gouverneurs Voorzitter Niet bezoldigd
Conferentie van Gouverneurs Voorzitter Niet bezoldigd
CIC-overleg Vlaams-Brabant Voorzitter Niet bezoldigd
College van Gouverneurs (federaal) Lid Niet bezoldigd 01/09/2016
Coördinatieplatform Stand van de Rand Voorzitter Niet bezoldigd
FietsenWerk VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommissie Voorzitter Niet bezoldigd
Nationaal Raadgevend Comité Brandweer Voorzitter Niet bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Voorzitter deputatie Niet bezoldigd
Regionet Leuven Voorzitter van de stuurgroep Niet bezoldigd
Représentants Territoriaux de l’Etat Lid – penningmeester Niet bezoldigd
Ronde Tafel Arbeidszorg Voorzitter Niet bezoldigd
Stuurgroep Vlaams-Brabant in Beweging (De Lijn) Voorzitter Niet bezoldigd

Mandats 2015 :

CIC-overleg Vlaams-Brabant: Voorzitter (non rémunéré)
College van Gouverneurs: Lid (non rémunéré)
College van Vlaamse Gouverneurs: Voorzitter (non rémunéré)
Conferentie van Gouverneurs: Voorzitter (non rémunéré)
Coördinatieplatform Vlaams Strategisch Gebied Brussel: Voorzitter (non rémunéré)
Demerbekken: Covoorzitter van het bekkenbestuur (non rémunéré)
Dijle- en Zennebekken: Voorzitter van het bekkenbestuur (non rémunéré)
Federale Politieraad: Lid (non rémunéré)
FietsenWerk VZW: Voorzitter van de raad van bestuur (non rémunéré)
Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommis- sie: Voorzitter (non rémunéré)
Koning Boudewijnstichting: Bestuurder (non rémunéré)
Nationaal Raadgevend Comité Brandweer: Voorzitter (non rémunéré)
Overlegcomité Luchthaven Zaventem: Lid (non rémunéré)
Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid: Voorzitter (van rechtswege) (non rémunéré)
Provinciaal Coördinatiecomité voor de Brandweer: Voorzitter (non rémunéré)
Provinciaal Veiligheidsoverleg: Covoorzitter (non rémunéré)
Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie: Voorzitter (non rémunéré)
Provinciale Visserijcommissie: Voorzitter (van rechtswege) (non rémunéré)
Provincie Vlaams-Brabant: Gouverneur (rémunéré)
Provincie Vlaams-Brabant: Waarnemer in de provincieraad (non rémunéré)
Représentants Territoriaux de l’Etat: Lid – Penningmeester (non rémunéré)
Ronde Tafel Arbeidszorg: Voorzitter (non rémunéré)
Stuurgroep Regionet Leuven: Voorzitter (non rémunéré)
Stuurgroep Vlaams-Brabant in Beweging (De Lijn): Voorzitter (non rémunéré)
Vlaams Forum Verkeersveiligheid: Voorzitter (non rémunéré)