Ludwig Vandenhove

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Ludwig Vandenhove par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critĂšre (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces derniÚres années

Mandats 2017 :

Provincie Limburg Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
Sint-Truiden (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Demerbekken Lid van het bekkenbestuur Niet bezoldigd
Limburg Sterk Merk (Stichting van openbaar nut) Bestuurder Niet bezoldigd
Limburg Sterk Merk (Stichting van openbaar nut) Lid van het directiecomité Niet bezoldigd
Maasbekken Lid van het bekkenbestuur Niet bezoldigd
Nationaal Park Hoge Kempen Afgevaardigde van natuur in de stuurgroep Niet bezoldigd
Nationaal Park Hoge Kempen Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Netebekken Lid van het bekkenbestuur Niet bezoldigd
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Regionaal Landschap Kempen en Maasland VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Regionaal Landschap Lage Kempen VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
s-Lim CVBA Bestuurder (waarnemend) Niet bezoldigd 20/12/2017
Toerisme Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW Bestuurder Bezoldigd
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW Lid van het bureau Bezoldigd
Afzonderlijk Bijzonder Comité van het Gesubsidieerd Personeel van het Provinciaal Onderwijs Lid Niet bezoldigd
Curieus – Afdeling Sint-Truiden Bestuurslid Niet bezoldigd
SP.a – Afdeling Sint-Truiden Bestuurslid Niet bezoldigd
SP.a – Provincie Limburg Bestuurslid Niet bezoldigd
Studiecentrum Willy Claes VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Bosgroep Hoge Kempen VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd 25/03/2017
Bosgroep Limburg VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd 15/03/2017
Bosgroep Limburgse Duinen VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd 25/03/2017
Bosgroep Noordoost-Limburg VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd 25/03/2017
Bosgroep West-Limburg VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd 25/03/2017
Bosgroep Zuid-Limburg VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd 25/03/2017
PG Leader Haspengouw Lid van de plaatselijke groep Niet bezoldigd
PG Leader Haspengouw Lid van het leadercomité Niet bezoldigd
PG Leader Kempen-Maasland Lid van de plaatselijke groep Niet bezoldigd
PG Leader Kempen-Maasland Lid van het leadercomité Niet bezoldigd
Belgacom – Proximus Lid van de Proximus adviesraad Vlaanderen Niet bezoldigd
Bijzonder Overleg Comité Vice-voorzitter Niet bezoldigd
B-Plus Voorzitter Niet bezoldigd
De Springplank VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Ethische Commissie Dierenproeven (ECD) UHasselt Lid Niet bezoldigd
Fietsbasis VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Hoog Overleg Comité Vice-voorzitter Niet bezoldigd
Instelling Morele Dienstverlening Limburg (IMD) Bestuurder Niet bezoldigd
Interlokale Vereniging Dierenasiel Opvanggebied Oost- Limburg Lid van het beheerscomité Niet bezoldigd
Interregproject 2B Connect Lid van de stuurgroep Niet bezoldigd
Kansenbank Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Kunst Groen VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Limburg School for Excellence (LSX) Lid van de stuurgroep Niet bezoldigd
Opleidingscommissie Brandweerschool Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) Voorzitter Niet bezoldigd
Opleidingscommissie Provinciaal Opleidingscentrum voor Ambulancier-hulpverlener (POAH) Lid Niet bezoldigd
Opleidingsraad Politieschool Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) Vertegenwoordiger van de inrichtende macht Niet bezoldigd
Pedagogisch Comité Politieschool Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) Lid Niet bezoldigd
Projectgrindwinningscomité Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Provinciaal Managementcomité PDPO 2014-2020 Lid van het beperkt provinciaal managementcomité Niet bezoldigd
Provinciaal Managementcomité PDPO 2014-2020 Lid van het provinciaal managementcomité Niet bezoldigd
Sint-Joriskapel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimburg) Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Task Force Limburg – SALK Taskforce Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Uitmuntend Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vriendenkring Koninklijk Atheneum St. Truiden Voorzitter Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie Limburg Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
Sint-Truiden (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Demerbekken Lid van het bekkenbestuur Niet bezoldigd
Limburg Sterk Merk Bestuurder Niet bezoldigd
Limburg Sterk Merk Lid van het directiecomité Niet bezoldigd
Maasbekken Lid van het bekkenbestuur Niet bezoldigd
Nationaal Park Hoge Kempen Afgevaardigde van natuur in de stuurgroep Niet bezoldigd
Nationaal Park Hoge Kempen Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Netebekken Lid van het bekkenbestuur Niet bezoldigd
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Regionaal Landschap Kempen en Maasland VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Regionaal Landschap Lage Kempen VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Toerisme Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd 16/03/2016
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW Bestuurder Bezoldigd
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW Lid van het bureau Bezoldigd
Curieus Afdeling Sint-Truiden Bestuurslid Niet bezoldigd
SP.a (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
SP.a (Provinciale afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Studiecentrum Willy Claes Bestuurder Niet bezoldigd 16/09/2016
Bosgroep Hoge Kempen VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Bosgroep Limburgse Duinen VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Bosgroep Noordoost-Limburg VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Bosgroep West-Limburg VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Bosgroep Zuid-Limburg VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
PG Leader Haspengouw Lid van de plaatselijke groep Niet bezoldigd
PG Leader Haspengouw Lid van het leadercomité Niet bezoldigd
PG Leader Kempen-Maasland Lid van de plaatselijke groep Niet bezoldigd
PG Leader Kempen-Maasland Lid van het leadercomité Niet bezoldigd
Beheerscommissie Nieuwenhoven Voorzitter Niet bezoldigd
Belgacom-Proximus Lid van de Proximus adviesraad Vlaanderen Bezoldigd
Bijzonder Overleg Comité Vice-voorzitter Niet bezoldigd
Bosgroep Limburg VZW Voorzitter Niet bezoldigd 15/12/2016
B-Plus Voorzitter Niet bezoldigd
De Springplank VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Ethische Commissie Dierenproeven (ECD) UHasselt Lid Niet bezoldigd
Fietsbasis VZW Bestuurder Niet bezoldigd 15/12/2016
Hoog Overleg Comité Vice-voorzitter Niet bezoldigd
Hoog Overlegcomité en Afzonderlijk Bijzonder Comité van het Gesubsidieerd Personeel van het Provinciaal Onderwijs Lid van het afzonderlijk bijzonder comité Niet bezoldigd
Instelling Morele Dienstverlening Limburg (IMD) Bestuurder Niet bezoldigd
Interlokale vereniging dierenasiel opvanggebied Oost- Limburg Lid van het beheerscomité Niet bezoldigd 20/04/2016
Interregproject 2B Connect Lid van de stuurgroep Niet bezoldigd 11/05/2016
Kansenbank Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Kunst Groen VZW Bestuurslid Niet bezoldigd
Kunst Groen VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Limburg School for Excellence (LSX) Lid van de stuurgroep Niet bezoldigd
Opleidingscommissie Brandweerschool Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) Voorzitter Niet bezoldigd
Opleidingsraad Politieschool Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) Voorzitter Niet bezoldigd
Politieschool Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) Lid van het pedagogisch comité Niet bezoldigd
Projectgrindwinningscomité Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Provinciaal Managementcomité PDPO 2014-2020 Lid Niet bezoldigd
Provinciaal Managementcomité PDPO 2014-2020 Lid van het beperkt provinciaal managementcomité Niet bezoldigd
Provinciaal Opleidingscentrum voor ambulancierhulpverlener Lid opleidingscommissie Niet bezoldigd
Sint-Joriskapel VZW Bestuurslid Niet bezoldigd
Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimburg) Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Task Force Limburg Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Uitmuntend Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd 16/03/2016
Vriendenkring K.A. St. Truiden Voorzitter Niet bezoldigd