Marc Vandeput

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Marc Vandeput par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2018 :

Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (CIPAL) Lid van de raad van bestuur 31/12/2018 478,72
Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (CIPAL) Lid van het directiecomité 31/12/2018 2 622,96
Corda Campus NV Bestuurder 21/11/2018 Niet bezoldigd
Medisch Centrum Sint-Jozef Bestuurder 1,00 – 5 000,00
NV Bionerga Bestuurder 1,00 – 5 000,00
NV Nutsbedrijven Houdster Maatschappij Bestuurder 5 001,00 – 10 000,00
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg Bestuurder 21/11/2018 1,00 – 5 000,00
Provincie Limburg Provincieraadslid 21/11/2018 1,00 – 5 000,00
Vereniging Vlaamse Provincies Bestuurder 21/11/2018 1,00 – 5 000,00
Vlaams-Europees Verbindingsagentschap VZW Bestuurder 21/11/2018 1,00 – 5 000,00
VZW Act & Art Bestuurder Niet bezoldigd
VZW Beschut Wonen De Overstap Bestuurder Niet bezoldigd
VZW De Hummeltjes Bestuurder Niet bezoldigd
VZW Hospilim plus Bestuurder Niet bezoldigd
VZW Locate in Limburg Bestuurder 21/11/2018 Niet bezoldigd

Mandats 2017 :

Provincie Limburg Provincieraadslid Bezoldigd
CIPAL DV Bestuurder Bezoldigd
CIPAL DV Lid van het directiecomité Bezoldigd
POM Limburg Bestuurder Bezoldigd
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW Bestuurder Bezoldigd
HospiLim Plus VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Bionerga NV Bestuurder Bezoldigd
Locate in Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Publilum NV Bestuurder Bezoldigd 15/10/2017
Advocaat Bezoldigd 31/03/2017
Act & Art VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Beschut Wonen De Overstap VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Corda Campus NV Bestuurder Niet bezoldigd
Kinderopvang De Hummeltjes VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Medisch Centrum St. Jozef VZW Bestuurder Bezoldigd
Nutsbedrijven Houdstermaatschappij NV Bestuurder Bezoldigd
NV CIPAL Bestuurder Bezoldigd
NV Limburgse Bedrijvencentra Bestuurder Niet bezoldigd 08/11/2017
Vlaams Europees Verbindingsagentschap VZW Bestuurder Bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie Limburg Provincieraadslid Bezoldigd
CIPAL DV Bestuurder Bezoldigd
CIPAL DV Lid van het directiecomité Bezoldigd
RESOC Limburg Bestuurder Niet bezoldigd 20/01/2016
Limburg Sterk Merk Bestuurder Niet bezoldigd 20/01/2016
POM Limburg Bestuurder Bezoldigd
Toerisme Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd 20/01/2016
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW Bestuurder Bezoldigd
HospiLim Plus VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Bedrijvencentra Limburg NV Bestuurder Niet bezoldigd
Bionerga NV Bestuurder Bezoldigd
Brustem Industriepark NV Bestuurder Bezoldigd
Immo K&D NV Advocaat – Bestuurder Niet bezoldigd
Locate in Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Proefcentrum voor de Fruitteelt VZW Bestuurder Niet bezoldigd 20/01/2016
Publilum NV Bestuurder Bezoldigd
Limburgse Economische Raad VZW Bestuurder Niet bezoldigd 20/01/2016
Argus Advocaten CVBA Advocaat – Bestuurder Bezoldigd
Act & Art VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Beheerscomité Wetenschapspark VZW Bestuurder Niet bezoldigd 20/01/2016
Beschut Wonen De Overstap VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Corda Campus NV Bestuurder Niet bezoldigd
Grensregio Vlaanderen-Nederland Interreg IV en V Lid van het comité van toezicht Niet bezoldigd 20/01/2016
Kinderopvang De Hummeltjes VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Life Sciences Development Campus NV Bestuurder Niet bezoldigd 20/01/2016
Medisch Centrum St. Jozef VZW Bestuurder Bezoldigd
Nutsbedrijven Houdstermaatschappij NV Bestuurder Bezoldigd
Stichting Euregio Maas-Rijn en Interreg IV en V Bestuurder Niet bezoldigd 20/01/2016
Vlaams Europees Verbindingsagentschap VZW Bestuurder Bezoldigd
Wetenschapspark NV Bestuurder Niet bezoldigd