Martine Lemonnier

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Martine Lemonnier par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2018 :

3WPlus vzw Afgevaardigd bestuurder 1,00 – 5 000,00
Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en Economisch-Sociale Expansie van het Arrondissement Halle-Vilvoorde Lid van de raad van bestuur 31/12/2018 1 472,10
Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en Economisch-Sociale Expansie van het Arrondissement Halle-Vilvoorde Lid van het directiecomité 31/12/2018 3 362,60
POM Vlaams-Brabant Lid Raad van Bestuur 31/12/2018 1,00 – 5 000,00
Provincie Vlaams-Brabant Provincieraadslid 30/11/2018 5 001,00 – 10 000,00
VlabinvestAPB Lid Raad van Bestuur 31/12/2018 1,00 – 5 000,00
Woonpunt Zennevallei Lid dagelijks bestuur 1,00 – 5 000,00

Mandats 2017 :

Provincie Vlaams-Brabant Provincieraadslid Bezoldigd
Kind en Gezin (IVA) Voorzitter van het raadgevend comité Bezoldigd 31/12/2017
Haviland Intercommunale IGSV Bestuurder Bezoldigd
Haviland Intercommunale IGSV Lid van het directiecomité Bezoldigd
3Wplus VZW Gedelegeerd bestuurder Bezoldigd
Autonoom Provinciebedrijf Vlabinvest Bestuurder Bezoldigd
POM Vlaams-Brabant Bestuurder Bezoldigd
Woonpunt Zennevallei CVBA Lid van het dagelijks bestuur Bezoldigd
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Haviland Lid van het beheerscomité Bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie Vlaams-Brabant Provincieraadslid Bezoldigd
Kind en Gezin (IVA) Voorzitter van het raadgevend comité Bezoldigd
Haviland Intercommunale IGSV Bestuurder Bezoldigd
Haviland Intercommunale IGSV Lid van het directiecomité Bezoldigd
3Wplus VZW Gedelegeerd bestuurder Bezoldigd
Autonoom Provinciebedrijf Vlabinvest Bestuurder Bezoldigd
POM Vlaams-Brabant Bestuurder Bezoldigd
Woonpunt Zennevallei CVBA Lid van het dagelijks bestuur Bezoldigd
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Haviland Lid van het beheerscomité Bezoldigd

Mandats 2015 :

3Wplus VZW: Gedelegeerd bestuurder (rémunéré)
Autonoom Provinciebedrijf Vlabinvest: Bestuurder (rémunéré)
Haviland Intercommunale IGSV: Bestuurder (rémunéré)
Haviland Intercommunale IGSV: Lid van het directiecomité (rémunéré)
Kind en Gezin (IVA): Voorzitter van het raadgevend comité (rémunéré)
POM Vlaams-Brabant: Bestuurder (rémunéré)
Provincie Vlaams-Brabant: Provincieraadslid (rémunéré)
Woonpunt Zennevallei CVBA: Lid van het dagelijks bestuur (rémunéré)