Mireille Colson

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Mireille Colson par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2018 :

Herselt (Gemeente) Gemeenteraadslid 1,00 – 5 000,00
Investeringsintercommunale voor de Gemeenten van de Kempen en het Antwerpse (IKA) Lid van de raad van bestuur 28/03/2018 209,14
Lubrizol Bediende 10 001,00 – 50 000,00
N-VA – Afdeling Herselt Lid van het dagelijks bestuur 24/02/2018 Niet bezoldigd
N-VA Antwerpen VZW Lid van de raad van bestuur 01/02/2018 Niet bezoldigd
N-VA Fractie Provincie Antwerpen Voorzitter van de raad van bestuur 22/02/2018 Niet bezoldigd
Provincie Antwerpen Provincieraadslid 5 001,00 – 10 000,00

Mandats 2017 :

Provincie Antwerpen Lid van een commissie Bezoldigd
Provincie Antwerpen Ondervoorzitter van een commissie Bezoldigd
Provincie Antwerpen Provincieraadslid Bezoldigd
Herselt (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IKA Bestuurder Bezoldigd
N-VA Lid van de partijraad Niet bezoldigd
N-VA – Afdeling Herselt Communicatieverantwoordelijke Niet bezoldigd
N-VA Afdeling Herselt Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
Prospekta VZW Bestuurder Bezoldigd
Bediende Niet bezoldigd
Provincie Antwerpen Fractieleider Bezoldigd
Provincie Antwerpen Lid vast bureau Bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie Antwerpen Lid van een commissie Bezoldigd
Provincie Antwerpen Ondervoorzitter van een commissie Bezoldigd
Provincie Antwerpen Provincieraadslid Bezoldigd
Herselt (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IKA Bestuurder Bezoldigd
Eigen Haard NV Bestuurder Bezoldigd
Regionaal Landschap Schelde-Durme VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA Afdeling Herselt Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA Arrondissement Turnhout Bestuurslid Niet bezoldigd
Prospekta VZW Bestuurder Bezoldigd
Bediende Bezoldigd

Mandats 2015 :

Eigen Haard NV: Bestuurder (rémunéré)
Herselt (Gemeente): Gemeenteraadslid (rémunéré)
IKA: Bestuurder (rémunéré)
Lilse Bergen VZW: Bestuurder (rémunéré)
Prospekta VZW: Bestuurder (rémunéré)
Provincie Antwerpen: Lid van diverse raadscommissies (rémunéré)
Provincie Antwerpen: Provincieraadslid (rémunéré)
Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Bediende (rémunéré)