Peter Bellens

Evaluation de Peter Bellens par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2017 :

Provincie Antwerpen Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
IOK Dienstverlening Bestuurder Bezoldigd
PIDPA Bestuurder Bezoldigd
PIDPA Lid van het directiecomité Bezoldigd
Aktuwa VZW Bestuurder Niet bezoldigd
APB Cultuurhuis De Warande Voorzitter Niet bezoldigd
Kempens Landschap VZW Covoorzitter Niet bezoldigd
POM Antwerpen Bestuurder Niet bezoldigd
POM Antwerpen Lid van het directiecomité Niet bezoldigd
Rampenfonds voor de Provincie Antwerpen Bestuurder Niet bezoldigd
Streekplatform Kempen Bestuurder Niet bezoldigd
Zonnige Kempen CVBA Bestuurder Bezoldigd
Zonnige Kempen CVBA Lid van het directiecomité Bezoldigd
CD&V Bestuurslid Niet bezoldigd
Artuco VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Gouverneur Kinsbergencentrum VZW Voorzitter Niet bezoldigd 31/12/2017
Het GielsBos VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Adic VZW Bestuurder Niet bezoldigd 31/12/2017
APB Doc Atlas Voorzitter Niet bezoldigd
APB Kamp C Voorzitter Niet bezoldigd
APB PSES Voorzitter Niet bezoldigd
EFRO-Vlaanderen Lid van het comité van toezicht Niet bezoldigd
Interreg VA Vlaanderen-Nederland Lid stuurgroep Niet bezoldigd
KOSH Bestuurder Niet bezoldigd
Plattelandsproject de Mérode Bestuurder Niet bezoldigd
Provinciaal Centrum voor Opsporing van Metabole Aandoeningen (PCMA) VZW Voorzitter Niet bezoldigd 31/12/2017
Rurant Voorzitter Niet bezoldigd
Stuurgroep GTI Kempen – EFRO Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
’t Kader VZW Bestuurder Niet bezoldigd
TEJO Turnhout Bestuurder Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie Antwerpen Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
IOK Dienstverlening Bestuurder Bezoldigd
PIDPA Bestuurder Bezoldigd
PIDPA Lid van het directiecomité Bezoldigd
Aktuwa VZW Bestuurder Niet bezoldigd
APB Cultuurhuis De Warande Voorzitter Niet bezoldigd
Kempens Landschap VZW Covoorzitter Niet bezoldigd
POM Antwerpen Bestuurder Niet bezoldigd
POM Antwerpen Lid van het directiecomité Niet bezoldigd
Rampenfonds voor de Provincie Antwerpen Bestuurder Niet bezoldigd
Streekplatform Kempen Bestuurder Niet bezoldigd 01/04/2016
Zonnige Kempen CVBA Bestuurder Bezoldigd
Zonnige Kempen CVBA Lid van het directiecomité Bezoldigd
CD&V Bestuurslid Niet bezoldigd
Artuco VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Gouverneur Kinsbergencentrum VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Het GielsBos VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Het GielsBos VZW Voorzitter van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
Adic VZW Bestuurder Niet bezoldigd
APB Doc Atlas Voorzitter Niet bezoldigd
APB Kamp C Voorzitter Niet bezoldigd
APB PSES Voorzitter Niet bezoldigd
EFRO-Vlaanderen Lid van het comité van toezicht Niet bezoldigd
Interreg IVA Vlaanderen-Nederland Lid van de stuurgroep Niet bezoldigd
KOSH Bestuurder Niet bezoldigd
Provinciaal Centrum voor Opsporing van Metabole Aandoeningen (PCMA) VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Rurant Voorzitter Niet bezoldigd
Stuurgroep GTI Kempen – EFRO Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
’t Kader VZW Bestuurder Niet bezoldigd
TEJO Turnhout Bestuurder Niet bezoldigd
Wijkgezondheidscentrum Herentals Bestuurder Niet bezoldigd 30/09/2016

Mandats 2015 :

t Kader VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Adic vzw: Bestuurder (non rémunéré)
Aktuwa VZW: Bestuurder (non rémunéré)
APB Cultuurhuis De Warande: Voorzitter (non rémunéré)
APB Doc Atlas: Voorzitter (non rémunéré)
APB Kamp C: Voorzitter (non rémunéré)
APB PSES: Voorzitter (non rémunéré)
CD&V Afdeling Herentals: Bestuurslid (non rémunéré)
EFRO-Vlaanderen: Lid van het comité van toezicht (non rémunéré)
Gouverneur Kinsbergencentrum VZW: Voorzitter (non rémunéré)
Het GielsBos VZW: Voorzitter van de raad van bestuur (non rémunéré)
Het GielsBos VZW: Voorzitter van het dagelijks bestuur (non rémunéré)
Interreg IVA Vlaanderen-Nederland: Lid van de stuurgroep (non rémunéré)
IOK Dienstverlening: Bestuurder (rémunéré)
Kempens Landschap VZW: Covoorzitter (non rémunéré)
KOSH: Bestuurder (non rémunéré)
PIDPA: Bestuurder (rémunéré)
PIDPA: Lid van het directiecomité (rémunéré)
POM Antwerpen: Bestuurder (non rémunéré)
POM Antwerpen: Lid van het directiecomité (non rémunéré)
Provinciaal Centrum voor Opsporing van Metabole Aandoeningen (PCMA) VZW: Voorzitter (non rémunéré)
Provincie Antwerpen: Bestendig gedeputeerde (rémunéré)
Rampenfonds voor de Provincie Antwerpen: Bestuurder (non rémunéré)
RESOC Kempen: Bestuurder (non rémunéré)
Rurant: Voorzitter (non rémunéré)
Stuurgroep GTI Kempen – EFRO Vlaanderen: Co-bestuurder (non rémunéré)
TEJO Turnhout: Bestuurder (non rémunéré)
Wijkgezondheidscentrum Herentals: Bestuurder (non rémunéré)
Zonnige Kempen CVBA: Bestuurder (rémunéré)
Zonnige Kempen CVBA: Lid van het directiecomité (rémunéré)