Peter Hertog

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Peter Hertog par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2018 :

APB De Gavers voorzitter Raad van Bestuur Niet bezoldigd
Bond Moyson Oost-Vlaanderen Lid Raad van Bestuur Niet bezoldigd
Economische Raad Oost-Vlaanderen Lid Raad van Bestuur Niet bezoldigd
EGTS Linieland Lid Raad van Bestuur Niet bezoldigd
Euregio Scheldemond Lid Niet bezoldigd
Hogeschool Gent Lid van de raad van bestuur 1,00 – 5 000,00
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas) Lid van de raad van bestuur 476,00
Max Mobiel vzw lid Dagelijks bestuur Niet bezoldigd
POM Oost-Vlaanderen Lid Raad van Bestuur Niet bezoldigd
Provinciaal Bestuur sp.a Oost-Vlaanderen Lid Niet bezoldigd
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw Raad van Bestuur Niet bezoldigd
Provincie Oost-Vlaanderen Bestendig gedeputeerde 03/12/2018 50 001,00 – 100 000,00
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting Raad van Bestuur 1,00 – 5 000,00
Terra Nova Solar Lid Raad van Bestuur Niet bezoldigd
Vlaamse Vereniging van Provincies Lid Raad van Bestuur 1,00 – 5 000,00

Mandats 2017 :

Provincie Oost-Vlaanderen Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
Interwaas Bestuurder Bezoldigd
APB Provinciaal Domein De Gavers Bestuurder Niet bezoldigd
POM Oost-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting CVBA Bestuurder Bezoldigd
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW Bestuurder Bezoldigd
Bond Moyson Oost-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
SP.a Afdeling Sint-Niklaas Voorzitter Niet bezoldigd
SP.a Provincie Oost-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
SP.a Provincie Oost-Vlaanderen Lid uitvoerend bestuur Niet bezoldigd
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Scheldemondraad Lid Niet bezoldigd
Terranova Solar NV Bestuurder Niet bezoldigd
Max Mobiel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Inrichtingsorgaan Hogeschool Gent Bestuurder Niet bezoldigd
Overlegstructuur Waas en Dender Lid dagelijks bestuur Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Provincie Oost-Vlaanderen Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
Interwaas Bestuurder Bezoldigd
Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening Bestuurder Niet bezoldigd
APB Provinciaal Domein De Gavers Bestuurder Bezoldigd
POM Oost-Vlaanderen Bestuurder Bezoldigd
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting CVBA Bestuurder Bezoldigd
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW Bestuurder Bezoldigd
Vlaamse Autonome Hogeschool Bestuurder Niet bezoldigd
Bond Moyson Oost-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
SP.a Afdeling Sint-Niklaas Voorzitter Niet bezoldigd
SP.a Provincie Oost-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
SP.a Provincie Oost-Vlaanderen Lid uitvoerend bestuur Niet bezoldigd
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen VZW Bestuurder Bezoldigd
Scheldemondraad Effectief lid Niet bezoldigd
Terranova Solar NV Bestuurder Niet bezoldigd
Max Mobiel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Erfpunt Bestuurder Bezoldigd

Mandats 2015 :

APB Provinciaal Domein De Gavers: Bestuurder (rémunéré)
Archeologische Dienst Waasland: Bestuurder (rémunéré)
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen VZW: Bestuurder (rémunéré)
Huis van het Nederlands Gent VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Interwaas: Bestuurder (rémunéré)
Max Mobiel VZW: Bestuurder (non rémunéré)
POM Oost-Vlaanderen: Bestuurder (rémunéré)
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning VZW: Effectief lid (non rémunéré)
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen VZW: Effectief lid (non rémunéré)
Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening: Bestuurder (non rémunéré)
Provincie Oost-Vlaanderen: Bestendig gedeputeerde (rémunéré)
Scheldemondraad: Effectief lid (non rémunéré)
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting CVBA: Bestuurder (rémunéré)
SP.a Afdeling Sint-Niklaas: Voorzitter (non rémunéré)
Terranova Solar NV: Bestuurder (non rémunéré)
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW: Bestuurder (rémunéré)
Vlaamse Autonome Hogeschool: Bestuurder (non rémunéré)