Riet Gillis

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Riet Gillis par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats 2018 :

Groen-fractie in de provincieraad van Oost- Vlaanderen bestuurder Niet bezoldigd
PEVA Economische Raad voor Oost-Vlaanderen bestuurder 31/12/2018 1,00 – 5 000,00
Provincie Oost-Vlaanderen Bestendig gedeputeerde 03/12/2018 50 001,00 – 100 000,00
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Provincieraadslid 03/12/2018 10 001,00 – 50 000,00
Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas Bediende 03/12/2018 10 001,00 – 50 000,00