Robert Van de Velde

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Robert Van de Velde par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2017 :

Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Antwerpen (Stad) Schepen Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf VESPA Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG Bestuurder Niet bezoldigd
Antwerp Headquarters VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Blue Gate Antwerp NV Ondervoorzitter Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Antwerpen (Stad) Schepen Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf VESPA Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen Bestuurder Niet bezoldigd
Antwerp Headquarters VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Blue Gate Antwerp NV Bestuurder Niet bezoldigd
Infrax CVBA Bestuurder Bezoldigd 04/02/2016
Publi-T CVBA Bestuurder Bezoldigd
Baobab VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Werkhaven Antwerpen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Sequoia BVBA Zaakvoerder Niet bezoldigd

Mandats 2015 :

Antwerp Headquarters VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Antwerpen (Stad): Schepen (rémunéré)
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Stadsplanning Ant- werpen: Voorzitter van de raad van bestuur (non rémunéré)
Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stads- projecten in Antwerpen (AG VESPA): Voorzitter van de raad van bestuur (non rémunéré)
BAOBAB VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Blue Gate Antwerp NV: Bestuurder (non rémunéré)
Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA): Bestuurder (non rémunéré)
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Bestuurder (rémunéré)
Infrax CVBA: Bestuurder (rémunéré)
Kamer van volksvertegenwoordigers: Volksvertegenwoordiger (rémunéré)
Pontes: Bestuurder (rémunéré)
Pontes: Lid van het directiecomité (rémunéré)
Publi-T: Bestuurder (rémunéré)
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) VZW: Bestuurder (rémunéré)
Werkhaven Antwerpen VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Zaakvoerder (non rémunéré)