Steven Vandeput

!Informations de profil et contact disponibles que si complétés par la personne en question

Evaluation de Steven Vandeput par nos visiteurs

1.1/5 (13 votes)

Score par critère (du meilleur au pire) :

1 1.3/5
2 1.3/5
3 1.1/5
4 1/5
5 1/5
6 1/5

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2018 :

Federale Regering, Defensie en Ambtenarenzaken Minister 12/11/2018 253 032,15
Hasselt stadsbestuur Gemeenteraadslid 1,00 – 5 000,00
Hasselt Stationsomgeving NV Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger 12/11/2018 9 933,82
N-VA Afdeling Hasselt Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA Arrondissementeel bestuur Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA partijbestuur Partijbestuurslid Niet bezoldigd
N-VA Partijraad Lid Niet bezoldigd
VWZ Vormingscentrum Lodewijk Dosfel Lid raad van bestuur Niet bezoldigd
VZW Nieuw Vlaamse Alliantie Lid raad van bestuur Niet bezoldigd
VZW Vereninging Vlaamse Mandatarissen Lid raad van bestuur Niet bezoldigd
VZW Vlaams Pers-, Radio en TV-Instituut Lid raad van bestuur Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Hasselt (Stad) Gemeenteraadslid BezoldigdFederale Regering, Defensie en Ambtenarenzaken Minister BezoldigdVlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Bestuurder Niet bezoldigdNieuw-Vlaamse Alliantie VZW Bestuurder Niet bezoldigdN-VA Lid van de partijraad Niet bezoldigdN-VA Lid van het partijbestuur Niet bezoldigdN-VA Afdeling Hasselt Bestuurslid Niet bezoldigdN-VA Arrondissement Limburg Bestuurslid Niet bezoldigdVereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW Bestuurder Niet bezoldigdVormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder Niet bezoldigdEngineering Interieur en Bouwprojecten NV Afgevaardigd bestuurder Niet bezoldigdKVHV Kultuur VZW Bestuurder Niet bezoldigd