Veerle Wouters

Evaluation de Veerle Wouters par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2017 :

Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Hogeschool PXL Lector Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Riemst (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd 10/10/2016
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Bestuurder Niet bezoldigd 21/01/2016
Beneluxparlement Parlementslid Niet bezoldigd 26/11/2016
Hogeschool PXL Lector (in loopbaanonderbreking) Niet bezoldigd
transnationale Universiteit Limburg (tUL) Lid van de raad van toezicht Bezoldigd 25/11/2016
Nieuw-Vlaamse Alliantie VZW Bestuurder Niet bezoldigd 21/01/2016
N-VA Lid van de partijraad Niet bezoldigd 21/09/2016
N-VA Afdeling Riemst Bestuurslid Niet bezoldigd 21/09/2016
N-VA Arrondissement Limburg Bestuurslid Niet bezoldigd 21/09/2016
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW Bestuurder Niet bezoldigd 21/01/2016
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder Niet bezoldigd 21/01/2016

Mandats 2015 :

Beneluxparlement: Parlementslid (non rémunéré)
Hogeschool PXL: Lector (in loopbaanonderbreking) (non rémunéré)
Kamer van volksvertegenwoordigers: Volksvertegenwoordiger (rémunéré)
Nieuw-Vlaamse Alliantie VZW: Bestuurder (non rémunéré)
N-VA: Lid van de partijraad (non rémunéré)
N-VA Afdeling Riemst: Bestuurslid (non rémunéré)
N-VA Arrondissement Limburg: Bestuurslid (non rémunéré)
Riemst (Gemeente): Gemeenteraadslid (rémunéré)
transnationale Universiteit Limburg (tUL): Lid van de raad van toezicht (rémunéré)
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW: Bestuurder (non rémunéré)