Wilfried Vandaele

Evaluation de Wilfried Vandaele par nos visiteurs

Pas encore de votes

Score par critère (du meilleur au pire) :

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2017 :

Senaat Deelstaatsenator Niet bezoldigd
Vlaams Parlement Ondervoorzitter van een commissie Niet bezoldigd
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
De Haan (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vlaams-Nationale Gebouwen Oostende BVBA Zaakvoerder Niet bezoldigd
Nieuw-Vlaamse Alliantie VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA – Afdeling De Haan Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA – Arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide Bestuurslid Niet bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Grondbeheer Rietenaar BVBA Beheerder Niet bezoldigd 26/02/2017
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Ambtenaar (met politiek verlof) Niet bezoldigd
Gemeentelijke Lijst SAMEN Mede-volmachthouder op rekeningen Niet bezoldigd
Interparlementaire Commissie Nederlandse Taalunie Lid Bezoldigd
Interparlementaire Unie België – Nederland Voorzitter Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Senaat Deelstaatsenator Niet bezdoligd
Vlaams Parlement Ondervoorzitter bezdoligd
Vlaams Parlement Parlementslid bezdoligd
De Haan (Gemeente) Gemeenteraadslid bezdoligd
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Bestuurder Niet bezdoligd
Vlaams-Nationale Gebouwen Oostende BVBA Zaakvoerder Niet bezdoligd
Nieuw-Vlaamse Alliantie VZW Bestuurder Niet bezdoligd
N-VA Afdeling De Haan Lid afdelingsbestuur Niet bezdoligd
N-VA Arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide Lid arrondissementsbestuur Niet bezdoligd
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW Bestuurder Niet bezdoligd
Grondbeheer Rietenaar BVBA Beheerder Niet bezdoligd
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder Niet bezdoligd
Ambtenaar (met politiek verlof) Niet bezdoligd
Commissie Reglement en samenwerking Vlaams Parlement Ondervoorzitter Niet bezdoligd
Interparlementaire Commissie Nederlandse Taalunie Lid bezdoligd
Interparlementaire Unie België – Nederland Voorzitter Niet bezdoligd

Mandats 2015 :

De Haan (Gemeente): Gemeenteraadslid (rémunéré)
Grondbeheer Rietenaar BVBA: Beheerder (non rémunéré)
Nieuw-Vlaamse Alliantie VZW: Bestuurder (non rémunéré)
N-VA Afdeling De Haan: Bestuurslid (non rémunéré)
N-VA Arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide: Bestuurslid (non rémunéré)
Senaat: Deelstaatsenator (non rémunéré)
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Vlaams Parlement: Parlementslid (rémunéré)
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Vlaams-Nationale Gebouwen Oostende BVBA: Zaakvoerder (non rémunéré)
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW: Bestuurder (non rémunéré)
Ambtenaar (met politiek verlof) (rémunéré)