Zuhal Demir

Evaluation de Zuhal Demir par nos visiteurs

2/5 (47 votes)

Score par critère (du meilleur au pire) :

1 2.1/5
2 2/5
3 2/5
4 2/5
5 2/5
6 1.9/5

Mandats publiés au moniteur belge ces dernières années

Mandats 2017 :

Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger bezoldigd 24/02/2017
Federale Regering, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking en Wetenschapsbeleid, Grote Steden Staatssecretaris bezoldigd 24/02/2017
Agentschap Integratie en Inburgering (EVA) Voorzitter bezoldigd
30/03/2017Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA Lid van de partijraad Niet bezoldigd
N-VA Lid van het partijbestuur Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Koninklijk Egmont Instituut voor Internationale Relaties Bestuurder Niet bezoldigd 24/02/2017
N-VA VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Zuhal Demir advocaat BVBA Bestuurder Niet bezoldigd

Mandats 2016 :

Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger bezdoligd
Districtscollege Antwerpen Voorzitter bezdoligd 01/01/2016
Agentschap Integratie en Inburgering (EVA) Voorzitter bezdoligd
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Bestuurder Niet bezdoligd 12/03/2016
Autonoom Gemeentebedrijf VESPA Bestuurder Niet bezdoligd 01/01/2016
N-VA Lid van de partijraad Niet bezdoligd
N-VA Lid van het partijbestuur Niet bezdoligd 25/01/2016
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezdoligd
N-VA District Antwerpen Bestuurslid Niet bezdoligd 01/01/2016
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW Bestuurder Niet bezdoligd 12/03/2016
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder Niet bezdoligd 12/03/2016
N-VA vzw Bestuurder Niet bezdoligd 12/03/2016

Mandats 2015 :

Agentschap Integratie en Inburgering (EVA): Voorzitter (rémunéré)
Autonoom Gemeentebedrijf VESPA: Bestuurder (non rémunéré)
Districtscollege Antwerpen: Voorzitter (rémunéré)
Kamer van volksvertegenwoordigers: Volksvertegenwoordiger (rémunéré)
N-VA District Antwerpen: Bestuurslid (non rémunéré)